بایگانی برچسب: s

آیین نامه اجرایی در طرح الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا پیش بینی نشده است

آیین نامه اجرایی در طرح الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا پیش بینی نشده است

معاون کنسولی و امور بین‌الملل وزارت خارجه با اشاره به اینکه در طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی آیین نامه اجرایی پیش بینی نشده است، گفت: طرح‌های حقوقی ظرافت خاص خود را می‌طلبد.

آیین نامه اجرایی در طرح الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا پیش بینی نشده است

(image)

معاون کنسولی و امور بین‌الملل وزارت خارجه با اشاره به اینکه در طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی آیین نامه اجرایی پیش بینی نشده است، گفت: طرح‌های حقوقی ظرافت خاص خود را می‌طلبد.
آیین نامه اجرایی در طرح الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا پیش بینی نشده است

فروش بک لینک

آهنگ جدید

نامه جنبش عدم تعهد در اعتراض به مصادره اموال ایران در دست بررسی است

نامه جنبش عدم تعهد در اعتراض به مصادره اموال ایران در دست بررسی است

سخنگوی سازمان ملل در واکنش به نامه مخالفت جنبش عدم تعهد با مصادره اموال ایران بوسیله آمریکا اعلام کرد این نامه در دست مطالعه و بررسی است.

نامه جنبش عدم تعهد در اعتراض به مصادره اموال ایران در دست بررسی است

(image)

سخنگوی سازمان ملل در واکنش به نامه مخالفت جنبش عدم تعهد با مصادره اموال ایران بوسیله آمریکا اعلام کرد این نامه در دست مطالعه و بررسی است.
نامه جنبش عدم تعهد در اعتراض به مصادره اموال ایران در دست بررسی است

بک لینک رنک 7

car

نامه پراکنی های سران فتنه خوش رقصی برای صهیونیست ها است

نامه پراکنی های سران فتنه خوش رقصی برای صهیونیست ها است

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی کشور در واکنش به نامه پراکنی های یکی از سران فتنه ۸۸ گفت: سران فتنه جایگاهی در بین ملت ایران ندارند و این افراد نانجیب همچنان در توهم خود به سربرده و دنبال خوش رقصی برای صهیونیست ها هستند.

نامه پراکنی های سران فتنه خوش رقصی برای صهیونیست ها است

(image)

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی کشور در واکنش به نامه پراکنی های یکی از سران فتنه ۸۸ گفت: سران فتنه جایگاهی در بین ملت ایران ندارند و این افراد نانجیب همچنان در توهم خود به سربرده و دنبال خوش رقصی برای صهیونیست ها هستند.
نامه پراکنی های سران فتنه خوش رقصی برای صهیونیست ها است

فروش بک لینک