بایگانی برچسب: s

سخنان کامفیوزی ناراحتی ندارد…

سخنان کامفیوزی ناراحتی ندارد…

اینکه فردی به صراحت از نظام و خود رهبر انتقاد کند و بالاترین مقام کشور هم با سعه صدر مثال‌زدنی و گشاده‌رویی با نقدها مواجه شده و حتی برخی از آن‌ها را بپذیرد؛ نه فقط خطر نیست، بلکه مایه مباهات برای نظام اسلامی است.

سخنان کامفیوزی ناراحتی ندارد…

(image)

اینکه فردی به صراحت از نظام و خود رهبر انتقاد کند و بالاترین مقام کشور هم با سعه صدر مثال‌زدنی و گشاده‌رویی با نقدها مواجه شده و حتی برخی از آن‌ها را بپذیرد؛ نه فقط خطر نیست، بلکه مایه مباهات برای نظام اسلامی است.
سخنان کامفیوزی ناراحتی ندارد…

فروش بک لینک

مرکز فیلم