بایگانی برچسب: s

سپاه برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نقش بسیار مهمی ایفاکرده و می‌کند

سپاه برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نقش بسیار مهمی ایفاکرده و می‌کند
رییس جمهور گفت: سپاه یک نیروی بزرگ مردمی و نظامی در کشور ما است و در جنگ هشت ساله نقش بسیار مهمی را ایفا کرده وامروز هم برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نه تنها در ایران بلکه در سوریه و عراق، نقش بسیار موثر و مهمی را ایفا کرده و می‌کند.

سپاه برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نقش بسیار مهمی ایفاکرده و می‌کند

رییس جمهور گفت: سپاه یک نیروی بزرگ مردمی و نظامی در کشور ما است و در جنگ هشت ساله نقش بسیار مهمی را ایفا کرده وامروز هم برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نه تنها در ایران بلکه در سوریه و عراق، نقش بسیار موثر و مهمی را ایفا کرده و می‌کند.
سپاه برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نقش بسیار مهمی ایفاکرده و می‌کند

نخست وزیر ژاپن برای دیدار با پوتین به روسیه سفر می‌کند

نخست وزیر ژاپن برای دیدار با پوتین به روسیه سفر می‌کند

سخنگوی کاخ کرملین روسیه از سفر قریب به یقین نخست وزیر ژاپن به مسکو برای دیدار با رییس جمهور این کشور و تلاش برای رفع تنش‌های هفتاد ساله خبر داد.

نخست وزیر ژاپن برای دیدار با پوتین به روسیه سفر می‌کند

(image)

سخنگوی کاخ کرملین روسیه از سفر قریب به یقین نخست وزیر ژاپن به مسکو برای دیدار با رییس جمهور این کشور و تلاش برای رفع تنش‌های هفتاد ساله خبر داد.
نخست وزیر ژاپن برای دیدار با پوتین به روسیه سفر می‌کند

فروش بک لینک

اشتون کارتر: آمریکا با نفوذ ایران مقابله می‌کند

اشتون کارتر: آمریکا با نفوذ ایران مقابله می‌کند

 وزیر دفاع آمریکا مدعی شد نیروهای آمریکا با نفوذ نامطلوب ایران علیه دوستان و متحدان آمریکا مقابله می‌کنند.

اشتون کارتر: آمریکا با نفوذ ایران مقابله می‌کند

(image)

 وزیر دفاع آمریکا مدعی شد نیروهای آمریکا با نفوذ نامطلوب ایران علیه دوستان و متحدان آمریکا مقابله می‌کنند.
اشتون کارتر: آمریکا با نفوذ ایران مقابله می‌کند

بک لینک