بایگانی برچسب: s

حذف منابع مالی نیروهای مسلح از برجام هسته‌ای خطرناک‌تر است

حذف منابع مالی نیروهای مسلح از برجام هسته‌ای خطرناک‌تر است

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: همه مردم به پیشرفت صنایع نظامی امیدوارند و نباید مسئولان با کج اندیشی خود این موضوع را ضعیف کنند؛ چرا که حذف منابع مالی نیروهای مسلح از برجام هسته‌ای خطرناک‌تر است.

حذف منابع مالی نیروهای مسلح از برجام هسته‌ای خطرناک‌تر است

(image)

عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: همه مردم به پیشرفت صنایع نظامی امیدوارند و نباید مسئولان با کج اندیشی خود این موضوع را ضعیف کنند؛ چرا که حذف منابع مالی نیروهای مسلح از برجام هسته‌ای خطرناک‌تر است.
حذف منابع مالی نیروهای مسلح از برجام هسته‌ای خطرناک‌تر است

bluray movie download

محدودیت منابع آب اساسی‌ترین چالش بخش کشاورزی کشور است

محدودیت منابع آب اساسی‌ترین چالش بخش کشاورزی کشور است

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: محدودیت منابع آبی اساسی ترین چالش مقابل روی بخش کشاورزی در کشور است.

محدودیت منابع آب اساسی‌ترین چالش بخش کشاورزی کشور است

(image)

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: محدودیت منابع آبی اساسی ترین چالش مقابل روی بخش کشاورزی در کشور است.
محدودیت منابع آب اساسی‌ترین چالش بخش کشاورزی کشور است

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

منابع یمنی اعلام کردند: اصابت موشک عامل سرنگونی جنگنده اماراتی در یمن بوده است

برخی از منابع در یمن اعلام کردند عامل سقوط جنگنده اماراتی در جنوب یمن اصابت موشک بوده است نه مشکلی فنی.