بایگانی برچسب: s

پسکوف: سرنگونی بشار اسد، خاورمیانه را غرق در آشوب می کند

پسکوف: سرنگونی بشار اسد، خاورمیانه را غرق در آشوب می کند

دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت سرنگون کردن این نظام یا نظامی دیگر کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند.

پسکوف: سرنگونی بشار اسد، خاورمیانه را غرق در آشوب می کند

(image)

دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت سرنگون کردن این نظام یا نظامی دیگر کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند.
پسکوف: سرنگونی بشار اسد، خاورمیانه را غرق در آشوب می کند

bluray movie download