بایگانی برچسب: s

ضرورت ارتقای کمی و کیفی مسابقات بین المللی قرآن

ضرورت ارتقای کمی و کیفی مسابقات بین المللی قرآن
نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه گفت : حضور متسابقان در مسابقات بین المللی قرآن هم به لحاظ کمی و هم کیفی باید متحول و با شناسائی نخبگان قرآنی هر کشور، نمایندگان قوی در
هر رشته را دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه ، حجت الاسلام محمدی در مراسم تقدیر از دستگاهها و نهادهای
مشارکت کننده در برگزاری
سی و سومین دوره مسابقات
بین المللی قرآن کریم اظهارداشت: از کلیه افراد، دستگاهها و نهادهائی که در برگزاری این کنگره بزرگ قرآنی جمهوری اسلامی ایران مشارکت کردند، قدردانی می …

ضرورت ارتقای کمی و کیفی مسابقات بین المللی قرآن

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه گفت : حضور متسابقان در مسابقات بین المللی قرآن هم به لحاظ کمی و هم کیفی باید متحول و با شناسائی نخبگان قرآنی هر کشور، نمایندگان قوی در
هر رشته را دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه ، حجت الاسلام محمدی در مراسم تقدیر از دستگاهها و نهادهای
مشارکت کننده در برگزاری
سی و سومین دوره مسابقات
بین المللی قرآن کریم اظهارداشت: از کلیه افراد، دستگاهها و نهادهائی که در برگزاری این کنگره بزرگ قرآنی جمهوری اسلامی ایران مشارکت کردند، قدردانی می …
ضرورت ارتقای کمی و کیفی مسابقات بین المللی قرآن

موزیک سرا