بایگانی برچسب: s

تغییرات جدید در کابینه عربستان/ روسای چند دانشگاه اخراج شدند

تغییرات جدید در کابینه عربستان/ روسای چند دانشگاه اخراج شدند
پادشاه عربستان در ادامه تغییرات در این کشور و در حالی که شمار زیادی از اساتید و نویسندگان سعودی اخیرا بازداشت شده اند، روسای شماری از دانشگاه‌ها را نیز اخراج کرد.

تغییرات جدید در کابینه عربستان/ روسای چند دانشگاه اخراج شدند

پادشاه عربستان در ادامه تغییرات در این کشور و در حالی که شمار زیادی از اساتید و نویسندگان سعودی اخیرا بازداشت شده اند، روسای شماری از دانشگاه‌ها را نیز اخراج کرد.
تغییرات جدید در کابینه عربستان/ روسای چند دانشگاه اخراج شدند

در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت انتخاب روسای دانشگاه ها سلب شده است

در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت انتخاب روسای دانشگاه ها سلب شده است

در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت انتخاب روسای دانشگاه ها سلب شده است

در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت انتخاب روسای دانشگاه ها سلب شده است

(image)

در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت انتخاب روسای دانشگاه ها سلب شده است
در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت انتخاب روسای دانشگاه ها سلب شده است

car