بایگانی برچسب: s

تصادف عامل سوم مرگ‌ومیر در ایران است

تصادف عامل سوم مرگ‌ومیر در ایران است
دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تسلیت به خانواده‌های جان باختگان حادثه امروز گفت: به دلیل رسیدگی‌های انجام شده خارج از صحنه تصادف هیچ‌گونه مورد فوتی نداشتیم و یه غیر از یک نفر، مابقی در شرایط پایداری قرار دارند.

تصادف عامل سوم مرگ‌ومیر در ایران است

دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت ضمن تسلیت به خانواده‌های جان باختگان حادثه امروز گفت: به دلیل رسیدگی‌های انجام شده خارج از صحنه تصادف هیچ‌گونه مورد فوتی نداشتیم و یه غیر از یک نفر، مابقی در شرایط پایداری قرار دارند.
تصادف عامل سوم مرگ‌ومیر در ایران است

انقلاب لجستیک در کمین شرکت های پخش غیررقابتی

انقلاب لجستیک در کمین شرکت های پخش غیررقابتی
معاون وزیر صنعت با اشاره به سرعت پیشرفت های لجستیک در دنیا گفت: حتی اگر شرکتهای پیشرو در صنعت پخش خود را با این سرعت تطبیق ندهند، از گردونه رقابت خارج خواهند شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یداله صادقی صنعت پخش کشور را به عنوان یکی از ارکان توزیع سازمان یافته دانست و گفت: این صنعت نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور دارد و متشکل از شرکتهای توانمندی است که تاثیر فراوانی بر بخش عظیمی از زنجیره تامین دارند و در نهایت، عاملی پیشران در حوزه توزیع تلقی می شوند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشرفت های سریع در حوزه لجستیک که از آن به عنوان انقلاب لجستیک یاد می شود، شیوه های نوین کسب و کار را پیش رو قرار داده و عدم توجه به این تغییرات در عمل سبب خواهد شد حتی شرکتهایی که اکنون پیشرو هستند، از دایره رقابت بیرون افتاده و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند.
وی تصریح کرد: لذا به نظر می رسد که انجمن شرکتهای صنعت پخش به عنوان تشکل توانمند بخش خصوصی می تواند با ساماندهی و جهت دهی مطالعات و پژوهش های کاربردی توسط نخبگان این حوزه و به کارگیری مطالعات سایر …

انقلاب لجستیک در کمین شرکت های پخش غیررقابتی

معاون وزیر صنعت با اشاره به سرعت پیشرفت های لجستیک در دنیا گفت: حتی اگر شرکتهای پیشرو در صنعت پخش خود را با این سرعت تطبیق ندهند، از گردونه رقابت خارج خواهند شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، یداله صادقی صنعت پخش کشور را به عنوان یکی از ارکان توزیع سازمان یافته دانست و گفت: این صنعت نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور دارد و متشکل از شرکتهای توانمندی است که تاثیر فراوانی بر بخش عظیمی از زنجیره تامین دارند و در نهایت، عاملی پیشران در حوزه توزیع تلقی می شوند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشرفت های سریع در حوزه لجستیک که از آن به عنوان انقلاب لجستیک یاد می شود، شیوه های نوین کسب و کار را پیش رو قرار داده و عدم توجه به این تغییرات در عمل سبب خواهد شد حتی شرکتهایی که اکنون پیشرو هستند، از دایره رقابت بیرون افتاده و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند.
وی تصریح کرد: لذا به نظر می رسد که انجمن شرکتهای صنعت پخش به عنوان تشکل توانمند بخش خصوصی می تواند با ساماندهی و جهت دهی مطالعات و پژوهش های کاربردی توسط نخبگان این حوزه و به کارگیری مطالعات سایر …
انقلاب لجستیک در کمین شرکت های پخش غیررقابتی

کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس

کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس
در پی کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس، این فرودگاه تخلیه شد.

کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس

در پی کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس، این فرودگاه تخلیه شد.
کشف یک بسته مشکوک در فرودگاه لیورپول انگلیس

انقلاب لجستیک در کمین شرکتهای پخش غیررقابتی

انقلاب لجستیک در کمین شرکتهای پخش غیررقابتی
معاون وزیر صنعت با اشاره به سرعت پیشرفت های لجستیک در دنیا گفت: حتی اگر شرکتهای پیشرو در صنعت پخش خود را با این سرعت تطبیق ندهند، از گردونه رقابت خارج خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله صادقی صنعت پخش کشور را به عنوان یکی از ارکان توزیع سازمان یافته دانست و گفت: این صنعت نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور دارد و متشکل از شرکتهای توانمندی است که تاثیر فراوانی بر بخش عظیمی از زنجیره تامین دارند و در نهایت، عاملی پیشران در حوزه توزیع تلقی می شوند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشرفت های سریع در حوزه لجستیک که از آن به عنوان انقلاب لجستیک یاد می شود، شیوه های نوین کسب و کار را پیش رو قرار داده و عدم توجه به این تغییرات در عمل سبب خواهد شد حتی شرکتهایی که اکنون پیشرو هستند، از دایره رقابت بیرون افتاده و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند.
وی تصریح کرد: لذا به نظر می رسد که انجمن شرکتهای صنعت پخش به عنوان تشکل توانمند بخش خصوصی می تواند با ساماندهی و جهت دهی مطالعات و پژوهش های کاربردی توسط نخبگان این حوزه و به کارگیری مطالعات سایر کشورها، مسیر حرکت …

انقلاب لجستیک در کمین شرکتهای پخش غیررقابتی

معاون وزیر صنعت با اشاره به سرعت پیشرفت های لجستیک در دنیا گفت: حتی اگر شرکتهای پیشرو در صنعت پخش خود را با این سرعت تطبیق ندهند، از گردونه رقابت خارج خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله صادقی صنعت پخش کشور را به عنوان یکی از ارکان توزیع سازمان یافته دانست و گفت: این صنعت نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور دارد و متشکل از شرکتهای توانمندی است که تاثیر فراوانی بر بخش عظیمی از زنجیره تامین دارند و در نهایت، عاملی پیشران در حوزه توزیع تلقی می شوند.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشرفت های سریع در حوزه لجستیک که از آن به عنوان انقلاب لجستیک یاد می شود، شیوه های نوین کسب و کار را پیش رو قرار داده و عدم توجه به این تغییرات در عمل سبب خواهد شد حتی شرکتهایی که اکنون پیشرو هستند، از دایره رقابت بیرون افتاده و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند.
وی تصریح کرد: لذا به نظر می رسد که انجمن شرکتهای صنعت پخش به عنوان تشکل توانمند بخش خصوصی می تواند با ساماندهی و جهت دهی مطالعات و پژوهش های کاربردی توسط نخبگان این حوزه و به کارگیری مطالعات سایر کشورها، مسیر حرکت …
انقلاب لجستیک در کمین شرکتهای پخش غیررقابتی

«دین‌دات‌آی‌آر» نگاهی جدید در برنامه سازی دینی و معارفی است

«دین‌دات‌آی‌آر» نگاهی جدید در برنامه سازی دینی و معارفی است
کارشناس فرهنگی با انتقاد از اینکه تلویزیون برنامه مفیدی درباره پاسخگویی به شبهات ندارد؛ اظهار داشت تنها برنامه مفید تا کنون برنامه «سمت خدا» بوده است و به تازگی برنامه «دین‌دات‌آی‌آر» توانسته است همسنگ برنامه «سمت خدا» بشود.

«دین‌دات‌آی‌آر» نگاهی جدید در برنامه سازی دینی و معارفی است

کارشناس فرهنگی با انتقاد از اینکه تلویزیون برنامه مفیدی درباره پاسخگویی به شبهات ندارد؛ اظهار داشت تنها برنامه مفید تا کنون برنامه «سمت خدا» بوده است و به تازگی برنامه «دین‌دات‌آی‌آر» توانسته است همسنگ برنامه «سمت خدا» بشود.
«دین‌دات‌آی‌آر» نگاهی جدید در برنامه سازی دینی و معارفی است

اعلام جوایز بخش فیلمنامه در جشنواره «مسیر عشق»

اعلام جوایز بخش فیلمنامه در جشنواره «مسیر عشق»
فیلمنامه‌های کوتاه و طرح فیلمنامه‌های بلند می‌توانند در جشنواره بین المللی فیلم، عکس و فیلمنامه «مسیر عشق» شرکت کنند.

اعلام جوایز بخش فیلمنامه در جشنواره «مسیر عشق»

فیلمنامه‌های کوتاه و طرح فیلمنامه‌های بلند می‌توانند در جشنواره بین المللی فیلم، عکس و فیلمنامه «مسیر عشق» شرکت کنند.
اعلام جوایز بخش فیلمنامه در جشنواره «مسیر عشق»

لیبرمن: اجازه نمی‌دهیم ایران در سوریه پایگاه هوایی یا دریایی تاسیس کند

لیبرمن: اجازه نمی‌دهیم ایران در سوریه پایگاه هوایی یا دریایی تاسیس کند
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: اجازه تاسیس پایگاه هوایی یا دریایی ایران در سوریه را نمی‌دهند.

لیبرمن: اجازه نمی‌دهیم ایران در سوریه پایگاه هوایی یا دریایی تاسیس کند

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: اجازه تاسیس پایگاه هوایی یا دریایی ایران در سوریه را نمی‌دهند.
لیبرمن: اجازه نمی‌دهیم ایران در سوریه پایگاه هوایی یا دریایی تاسیس کند

نمایندگان بانک اقتصادنوین در نخستین المپیاد بانکی کشور در دو رشته به مقام قهرمانی دست یافتند

نمایندگان بانک اقتصادنوین در نخستین المپیاد بانکی کشور در دو رشته به مقام قهرمانی دست یافتند
نمایندگان بانک اقتصادنوین در نخستین المپیاد بانکی کشور در دو رشته به مقام قهرمانی دست یافتند نمایندگان بانک اقتصادنوین در نخستین المپیاد کارکنان بانک های کشور در دو رشته “حقوق بانکی” و “مبارزه با پول شویی” مقام اول را به خود اختصاص دادند.به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، نخستین المپیاد کارکنان بانک های خصوصی کشور با هدف شناسایی و کشف استعدادها و نخبگان کشور در حوزه مالی و بانکی برگزار شد و تیم ها و نفرات برتر آن مشخص شدند.براساس نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون امور آموزشی بانک ها در المپیاد کارکنان شبکه بانکی کشور، اعضای تیم بانک اقتصادنوین موفق شدند مقام پنجم تیمی را در بین بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی کسب کنند، ضمن اینکه نمایندگان این بانک در دو رشته حقوق بانکی و مبارزه با پول شویی نیز به مقام قهرمانی انفرادی دست یافتند.در این رقابت فاطمه خواجه پور از شعبه فلکه گاز شیراز در درس حقوق بانکی و معصومه محمدی از شعبه دارآباد در رشته مبارزه با پول شویی مقام اول را کسب کردند.

نمایندگان بانک اقتصادنوین در نخستین المپیاد بانکی کشور در دو رشته به مقام قهرمانی دست یافتند

نمایندگان بانک اقتصادنوین در نخستین المپیاد بانکی کشور در دو رشته به مقام قهرمانی دست یافتند نمایندگان بانک اقتصادنوین در نخستین المپیاد کارکنان بانک های کشور در دو رشته “حقوق بانکی” و “مبارزه با پول شویی” مقام اول را به خود اختصاص دادند.به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، نخستین المپیاد کارکنان بانک های خصوصی کشور با هدف شناسایی و کشف استعدادها و نخبگان کشور در حوزه مالی و بانکی برگزار شد و تیم ها و نفرات برتر آن مشخص شدند.براساس نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون امور آموزشی بانک ها در المپیاد کارکنان شبکه بانکی کشور، اعضای تیم بانک اقتصادنوین موفق شدند مقام پنجم تیمی را در بین بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی کسب کنند، ضمن اینکه نمایندگان این بانک در دو رشته حقوق بانکی و مبارزه با پول شویی نیز به مقام قهرمانی انفرادی دست یافتند.در این رقابت فاطمه خواجه پور از شعبه فلکه گاز شیراز در درس حقوق بانکی و معصومه محمدی از شعبه دارآباد در رشته مبارزه با پول شویی مقام اول را کسب کردند.
نمایندگان بانک اقتصادنوین در نخستین المپیاد بانکی کشور در دو رشته به مقام قهرمانی دست یافتند

یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای شهر اصفهان مصوب شد

یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای شهر اصفهان مصوب شد
اصفهان – رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به بررسی یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برنامه تجلیل از نخبگان، ورزشکاران و هنرمندان نیز در این دوره برگزار شده است.

یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای شهر اصفهان مصوب شد

اصفهان – رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به بررسی یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برنامه تجلیل از نخبگان، ورزشکاران و هنرمندان نیز در این دوره برگزار شده است.
یک هزار و ۱۰۸ لایحه در چهارمین دوره شورای شهر اصفهان مصوب شد

تظاهرات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی

تظاهرات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی
هزاران اسرائیلی شامگاه شنبه در شهرها و شهرک‌های مختلف اراضی اشغالی به خیابان‌ها رفته و خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو به خاطر اتهامات فساد مطرح شده علیه وی شدند.

تظاهرات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی

هزاران اسرائیلی شامگاه شنبه در شهرها و شهرک‌های مختلف اراضی اشغالی به خیابان‌ها رفته و خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو به خاطر اتهامات فساد مطرح شده علیه وی شدند.
تظاهرات علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی