بایگانی برچسب: s

۳۰ درصد ازدواج‌های کشور فامیلی است

۳۰ درصد ازدواج‌های کشور فامیلی است

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: با انجام آزمایشات به موقع می‌توان از تولد کودکان معلول ناشی از اختلالات ژنتیکی جلوگیری کرد.

۳۰ درصد ازدواج‌های کشور فامیلی است

(image)

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: با انجام آزمایشات به موقع می‌توان از تولد کودکان معلول ناشی از اختلالات ژنتیکی جلوگیری کرد.
۳۰ درصد ازدواج‌های کشور فامیلی است

لایسنس نود 32 ورژن 6

اسکای نیوز

۳۵ درصد تولد کودکان استثنایی حاصل ازدواج‌های فامیلی‌ اند

۳۵ درصد تولد کودکان استثنایی حاصل ازدواج‌های فامیلی‌ اند

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: آمار حاکی از آن است که استان‌هایی که ازدواج فامیلی در آنها بالاتر رفته، معلولیت‌ها هم در آن استان بیشتر شده است.

۳۵ درصد تولد کودکان استثنایی حاصل ازدواج‌های فامیلی‌ اند

(image)

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: آمار حاکی از آن است که استان‌هایی که ازدواج فامیلی در آنها بالاتر رفته، معلولیت‌ها هم در آن استان بیشتر شده است.
۳۵ درصد تولد کودکان استثنایی حاصل ازدواج‌های فامیلی‌ اند

بک لینک