بایگانی برچسب: s

نخبگان دانشگاه صنعتی شریف فاتح مسابقات ریاضی ایران شدند

نخبگان دانشگاه صنعتی شریف فاتح مسابقات ریاضی ایران شدند
شهرکرد- ایرنا- دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف توانستند در چهل و یکمین دوره از مسابقات ریاضی ایران، مدال طلای تیمی این دور از مسابقات را از آن خود کنند.

نخبگان دانشگاه صنعتی شریف فاتح مسابقات ریاضی ایران شدند

شهرکرد- ایرنا- دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف توانستند در چهل و یکمین دوره از مسابقات ریاضی ایران، مدال طلای تیمی این دور از مسابقات را از آن خود کنند.
نخبگان دانشگاه صنعتی شریف فاتح مسابقات ریاضی ایران شدند

تجمع‌کنندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند

تجمع‌کنندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان که ظهر امروز در اعتراض به عدم برخورد به قانون شکنی‌های انجمن موسوم به خط امام مقابل دفتر رئیس این دانشگاه تجمع کرده بودند، خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند.

تجمع‌کنندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند

(image)

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان که ظهر امروز در اعتراض به عدم برخورد به قانون شکنی‌های انجمن موسوم به خط امام مقابل دفتر رئیس این دانشگاه تجمع کرده بودند، خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند.
تجمع‌کنندگان دانشگاه سیستان و بلوچستان خواستار برخورد با بی‌قانونی انجمن موسوم به خط امام شدند

فروش بک لینک

wolrd press news

دانشجویان دانشگاه آزاد فارس در مسابقات بسکتبال قهرمان شدند

تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه آزاد شیراز در مسابقات بسکتبال دانشگاه آزاد فارس به مقام قهرمانی دست یافت.