بایگانی برچسب: s

خاموشی دهکده خبرنگاران در روز بارانی ریو

خاموشی دهکده خبرنگاران در روز بارانی ریو

روز پایانی المپیک سی و یکم در حالی آغاز شده که بارش شدید باران دهکده خبرنگاران را در خاموشی مطلق برده است.

خاموشی دهکده خبرنگاران در روز بارانی ریو

(image)

روز پایانی المپیک سی و یکم در حالی آغاز شده که بارش شدید باران دهکده خبرنگاران را در خاموشی مطلق برده است.
خاموشی دهکده خبرنگاران در روز بارانی ریو

پامنا موبایل لپ تاپ