بایگانی برچسب: s

ایران فعال‌ترین کشور خاورمیانه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است

ایران فعال‌ترین کشور خاورمیانه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است
آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد ایران در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعال ترین کشور خاورمیانه است و انتظار می رود ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر در این کشور در طی ۵ سال آینده به ۳.۳ گیگاوات برسد.

ایران فعال‌ترین کشور خاورمیانه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد ایران در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعال ترین کشور خاورمیانه است و انتظار می رود ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر در این کشور در طی ۵ سال آینده به ۳.۳ گیگاوات برسد.
ایران فعال‌ترین کشور خاورمیانه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر است

پسکوف: سرنگونی بشار اسد، خاورمیانه را غرق در آشوب می کند

پسکوف: سرنگونی بشار اسد، خاورمیانه را غرق در آشوب می کند

دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت سرنگون کردن این نظام یا نظامی دیگر کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند.

پسکوف: سرنگونی بشار اسد، خاورمیانه را غرق در آشوب می کند

(image)

دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت سرنگون کردن این نظام یا نظامی دیگر کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند.
پسکوف: سرنگونی بشار اسد، خاورمیانه را غرق در آشوب می کند

bluray movie download