بایگانی برچسب: s

تعیین سرشماره تلفن ثابت اینترنتی ایرانیان ۰۹۴۰۰۰

تعیین سرشماره تلفن ثابت اینترنتی ایرانیان ۰۹۴۰۰۰

مدیرعامل اپراتور چهارم مخابراتی کشور اعلام کرد: سرشماره تلفن ثابت اینترنتی (VOIP) ایرانیان نت، ۰۹۴۰۰۰ تعیین و ابلاغ شد.

تعیین سرشماره تلفن ثابت اینترنتی ایرانیان ۰۹۴۰۰۰

(image)

مدیرعامل اپراتور چهارم مخابراتی کشور اعلام کرد: سرشماره تلفن ثابت اینترنتی (VOIP) ایرانیان نت، ۰۹۴۰۰۰ تعیین و ابلاغ شد.
تعیین سرشماره تلفن ثابت اینترنتی ایرانیان ۰۹۴۰۰۰