بایگانی برچسب: s

کاهش قیمت تخم مرغ دولتی برای کنترل بازار

کاهش قیمت تخم مرغ دولتی برای کنترل بازار
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت تخم مرغ در بازار و ادامه آن با توزیع این محصول به صورت دولتی خبر داد.

کاهش قیمت تخم مرغ دولتی برای کنترل بازار

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار از کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت تخم مرغ در بازار و ادامه آن با توزیع این محصول به صورت دولتی خبر داد.
کاهش قیمت تخم مرغ دولتی برای کنترل بازار

برگزاری مسابقه «نجات تخم مرغ» در دانشگاه سیستان و بلوچستان

مسابقه «نجات تخم مرغ» ۱۸ اسفندماه به همت انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان در این دانشگاه برگزار می‌شود.