بایگانی برچسب: s

دانشجویان به دیدار رهبر انقلاب می‌روند

دانشجویان به دیدار رهبر انقلاب می‌روند

جمعی از دانشجویان شنبه ۱۲ تیرماه به دیدار رهبر انقلاب می‌روند.

دانشجویان به دیدار رهبر انقلاب می‌روند

(image)

جمعی از دانشجویان شنبه ۱۲ تیرماه به دیدار رهبر انقلاب می‌روند.
دانشجویان به دیدار رهبر انقلاب می‌روند

خبر دانشجویی