بایگانی برچسب: s

سپاه برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نقش بسیار مهمی ایفاکرده و می‌کند

سپاه برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نقش بسیار مهمی ایفاکرده و می‌کند
رییس جمهور گفت: سپاه یک نیروی بزرگ مردمی و نظامی در کشور ما است و در جنگ هشت ساله نقش بسیار مهمی را ایفا کرده وامروز هم برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نه تنها در ایران بلکه در سوریه و عراق، نقش بسیار موثر و مهمی را ایفا کرده و می‌کند.

سپاه برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نقش بسیار مهمی ایفاکرده و می‌کند

رییس جمهور گفت: سپاه یک نیروی بزرگ مردمی و نظامی در کشور ما است و در جنگ هشت ساله نقش بسیار مهمی را ایفا کرده وامروز هم برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نه تنها در ایران بلکه در سوریه و عراق، نقش بسیار موثر و مهمی را ایفا کرده و می‌کند.
سپاه برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نقش بسیار مهمی ایفاکرده و می‌کند

طرح روسیه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بین سوریه و آمریکا

طرح روسیه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بین سوریه و آمریکا

وزارت دفاع روسیه مکانیسمی را پیشنهاد داده است تا مانع از وقوع حوادث احتمالی بین نیروهای هوایی سوریه و آمریکا شود.

طرح روسیه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بین سوریه و آمریکا

(image)

وزارت دفاع روسیه مکانیسمی را پیشنهاد داده است تا مانع از وقوع حوادث احتمالی بین نیروهای هوایی سوریه و آمریکا شود.
طرح روسیه برای جلوگیری از حوادث احتمالی بین سوریه و آمریکا

کیمیا دانلود

تلاش مشترک برای فراهم‌شدن زمینه همکاری اقتصادی همدان و غنا

تلاش مشترک برای فراهم‌شدن زمینه همکاری اقتصادی همدان و غنا

سفیر جمهوری غنا در ایران گفت: باید زمینه را برای همکاری اقتصادی و تجاری همدان و غنا فراهم کرد.

تلاش مشترک برای فراهم‌شدن زمینه همکاری اقتصادی همدان و غنا

(image)

سفیر جمهوری غنا در ایران گفت: باید زمینه را برای همکاری اقتصادی و تجاری همدان و غنا فراهم کرد.
تلاش مشترک برای فراهم‌شدن زمینه همکاری اقتصادی همدان و غنا

wolrd press news

پیشنهاد روسیه برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ترکیه و سوریه

پیشنهاد روسیه برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ترکیه و سوریه

روسیه، پیشنهاد کرد در مرزهای ترکیه که تروریست ها از طریق آن ها به خاک سوریه نفوذ می کنند، ناظرانی مستقل مستقر شوند.

پیشنهاد روسیه برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ترکیه و سوریه

(image)

روسیه، پیشنهاد کرد در مرزهای ترکیه که تروریست ها از طریق آن ها به خاک سوریه نفوذ می کنند، ناظرانی مستقل مستقر شوند.
پیشنهاد روسیه برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ترکیه و سوریه

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید