بایگانی برچسب: s

برخی می‌خواهند با احساسات جوانان را جذب دین کنند/ تفکر تحمیل کردنی نیست

برخی می‌خواهند با احساسات جوانان را جذب دین کنند/ تفکر تحمیل کردنی نیست

در طرح ولایت چیزی به کسی تحمیل نمی‌شود. ما اصراری نداریم بچه‌ها مثل ما فکر کنند. لذا کلاس‌های درس آزاد است و دانشجوها و اساتید رابطه کاملاً نزدیک و جدی دارند.

برخی می‌خواهند با احساسات جوانان را جذب دین کنند/ تفکر تحمیل کردنی نیست

(image)

در طرح ولایت چیزی به کسی تحمیل نمی‌شود. ما اصراری نداریم بچه‌ها مثل ما فکر کنند. لذا کلاس‌های درس آزاد است و دانشجوها و اساتید رابطه کاملاً نزدیک و جدی دارند.
برخی می‌خواهند با احساسات جوانان را جذب دین کنند/ تفکر تحمیل کردنی نیست

معامله ایران با بانک‌های آمریکایی مقدور نیست

معامله ایران با بانک‌های آمریکایی مقدور نیست

دیپلمات آمریکایی می‌گوید در تاریخ این کشور مواردی وجود داشته که دولت‌های بعدی توافق تسلیحاتی و هسته‌ای دولت قبیل را قبول نداشته‌اند.

معامله ایران با بانک‌های آمریکایی مقدور نیست

(image)

دیپلمات آمریکایی می‌گوید در تاریخ این کشور مواردی وجود داشته که دولت‌های بعدی توافق تسلیحاتی و هسته‌ای دولت قبیل را قبول نداشته‌اند.
معامله ایران با بانک‌های آمریکایی مقدور نیست

روزنامه قانون

خبر اسلامی