بایگانی برچسب: s

آغاز بررسی پرونده نخبگان قرآنی و راه اندازی سامانه ای برای ثبت اعتراض متسابقان

آغاز بررسی پرونده نخبگان قرآنی و راه اندازی سامانه ای برای ثبت اعتراض متسابقان
گروه فعالیت های قرآنی: ارسال نامه های قدردانی بابت همکاری های فی مابین نهادهای قرآنی، گفت وگوهای مختلف از کارشناسان و سخن از تغییرات در روند مسابقات سراسری قرآن، برپایی نخستین جلسه ستاد راهبری حفظ قرآن، تشکیل جلسه کمیته شناسایی نخبگان قرآنی در میان خبرهای متعدد قرآنی این هفته قابل مشاهده بود.

آغاز بررسی پرونده نخبگان قرآنی و راه اندازی سامانه ای برای ثبت اعتراض متسابقان

گروه فعالیت های قرآنی: ارسال نامه های قدردانی بابت همکاری های فی مابین نهادهای قرآنی، گفت وگوهای مختلف از کارشناسان و سخن از تغییرات در روند مسابقات سراسری قرآن، برپایی نخستین جلسه ستاد راهبری حفظ قرآن، تشکیل جلسه کمیته شناسایی نخبگان قرآنی در میان خبرهای متعدد قرآنی این هفته قابل مشاهده بود.
آغاز بررسی پرونده نخبگان قرآنی و راه اندازی سامانه ای برای ثبت اعتراض متسابقان

نخبگان مهارتی برای راه اندازی کسب وکار حمایت مالی می شوند

نخبگان مهارتی برای راه اندازی کسب وکار حمایت مالی می شوند
تهران_ایرنا- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: نخبگان مهارتی و گیرندگان مدال های طلا، نقره و برنز(مسابقات مهارتی فنی و حرفه ای) اگر بخواهند کسب وکار راه اندازی کنند، حمایت مالی می شوند.

نخبگان مهارتی برای راه اندازی کسب وکار حمایت مالی می شوند

تهران_ایرنا- مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: نخبگان مهارتی و گیرندگان مدال های طلا، نقره و برنز(مسابقات مهارتی فنی و حرفه ای) اگر بخواهند کسب وکار راه اندازی کنند، حمایت مالی می شوند.
نخبگان مهارتی برای راه اندازی کسب وکار حمایت مالی می شوند

خبر دانشجویی

فروش مواد غذایی تقلبی، جنایت است/ راه اندازی سامانه تلفنی ۱۴۹۰ و ۱۹۰ برای ثبت شکایات تخلفات بهداشتی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش مواد غذایی و آشامیدنی تقلبی، نقض آشکار حقوق مردم و جنایت است.