بایگانی برچسب: s

روز قدس روز مطرح کردن آرمان بزرگ قدس شریف است

روز قدس روز مطرح کردن آرمان بزرگ قدس شریف است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران گفت: هیچ روز دیگری مانند روز قدس نیست که همه مسلمانان یکپارچه انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام و آرمان بزرگ قدس شریف را مطرح کنند.

روز قدس روز مطرح کردن آرمان بزرگ قدس شریف است

(image)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران گفت: هیچ روز دیگری مانند روز قدس نیست که همه مسلمانان یکپارچه انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام و آرمان بزرگ قدس شریف را مطرح کنند.
روز قدس روز مطرح کردن آرمان بزرگ قدس شریف است

خرید آنلاین vpn kerio

دانلود آهنگ آذری

هدف نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است

هدف نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین(ع)با بیان اینکه غرب ایرانی را می‌خواهد که با ظلم و ستم کاری نداشته باشد، گفت: قصد نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است.

هدف نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه امام حسین(ع)با بیان اینکه غرب ایرانی را می‌خواهد که با ظلم و ستم کاری نداشته باشد، گفت: قصد نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است.
هدف نهایی آمریکا دور کردن ایران از اسلام واقعی است

میهن دانلود