۹۴ درصد مطالبات بازنشستگان فرهنگی سال ۹۳ پرداخت شد

۹۴ درصد مطالبات بازنشستگان فرهنگی سال ۹۳ پرداخت شد

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۹۴ درصد مطالبات بازنشستگان فرهنگی سال ۹۳ را پرداخت کرده‌ایم، از اختصاص ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در بودجه سال جاری خبر داد.

۹۴ درصد مطالبات بازنشستگان فرهنگی سال ۹۳ پرداخت شد

(image)

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۹۴ درصد مطالبات بازنشستگان فرهنگی سال ۹۳ را پرداخت کرده‌ایم، از اختصاص ۴۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در بودجه سال جاری خبر داد.
۹۴ درصد مطالبات بازنشستگان فرهنگی سال ۹۳ پرداخت شد