۹۰ درصد خودروها به اینترنت وصل می‌شوند

تا چهار سال آینده یعنی ۲۰۲۰ میلادی تعداد خودروهای مجهز به اینترنت ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.