۶ نتیجه دیدار خیانت‌بار مریم‌ رجوی و محمودعباس

۶ نتیجه دیدار خیانت‌بار مریم‌ رجوی و محمودعباس

ديدار محمود عباس با مريم رجوي را به هيچ وجه نبايد دستكم گرفت. اين ديدار محصول مستقيم اتحاد راهبردي سعودي و اسراييل عليه ايران است.

۶ نتیجه دیدار خیانت‌بار مریم‌ رجوی و محمودعباس

(image)

ديدار محمود عباس با مريم رجوي را به هيچ وجه نبايد دستكم گرفت. اين ديدار محصول مستقيم اتحاد راهبردي سعودي و اسراييل عليه ايران است.
۶ نتیجه دیدار خیانت‌بار مریم‌ رجوی و محمودعباس

دانلود فیلم جدید