۵۸ نفر کشته و زخمی در خونین ترین روز آمریکا

۵۸ نفر کشته و زخمی در خونین ترین روز آمریکا

تیراندازی های مرگبار همچنان در ایالت های مختلف آمریکا ادامه دارد.

۵۸ نفر کشته و زخمی در خونین ترین روز آمریکا

(image)

تیراندازی های مرگبار همچنان در ایالت های مختلف آمریکا ادامه دارد.
۵۸ نفر کشته و زخمی در خونین ترین روز آمریکا

فروش بک لینک

عرفان دینی