۵+۱ تاکنون به تعهدات برجام پایبند بودند/  از اول هم قرار نبود تحریم‌های غیر هسته‌ای لغو شود

۵+۱ تاکنون به تعهدات برجام پایبند بودند/  از اول هم قرار نبود تحریم‌های غیر هسته‌ای لغو شود

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای با بیان اینکه از اول هم قرار نبود تحریم‌های غیر هسته‌ای لغو بشود، گفت: مگر ما در فعالیت‌های موشکی خود تغییری داده‌ایم که انتظار داشته باشیم تحریم‌ها‌ی مرتبط با موشکی برداشته شود.

۵+۱ تاکنون به تعهدات برجام پایبند بودند/  از اول هم قرار نبود تحریم‌های غیر هسته‌ای لغو شود

(image)

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای با بیان اینکه از اول هم قرار نبود تحریم‌های غیر هسته‌ای لغو بشود، گفت: مگر ما در فعالیت‌های موشکی خود تغییری داده‌ایم که انتظار داشته باشیم تحریم‌ها‌ی مرتبط با موشکی برداشته شود.
۵+۱ تاکنون به تعهدات برجام پایبند بودند/  از اول هم قرار نبود تحریم‌های غیر هسته‌ای لغو شود

کرمان نیوز