۴۵ کشته بر اثر حمله تروریستی در کنگو

۴۵ کشته بر اثر حمله تروریستی در کنگو

قتل عام غیر نظامیان در منطقه ای واقع در شرق «کنگو» دست کم ۴۵ قربانی بر جای گذاشت.

۴۵ کشته بر اثر حمله تروریستی در کنگو

(image)

قتل عام غیر نظامیان در منطقه ای واقع در شرق «کنگو» دست کم ۴۵ قربانی بر جای گذاشت.
۴۵ کشته بر اثر حمله تروریستی در کنگو

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی