۴۰ تروریست داعشی درحمله هوایی صلاح الدین کشته شدند

۴۰ تروریست داعشی درحمله هوایی صلاح الدین کشته شدند

نیروی هوایی عراق با هماهنگی فرماندهی عملیات صلاح الدین سه خودروی بمب گذاری شده؛ یک خودروی مسلح به تیربار ضدهوایی و ۷ موتورسیکلت گروه داعش را در منطقه مکحول شمال شهر بیجی در استان صلاح الدین منهدم کرد و ۴۰ تروریست داعشی را به هلاکت رساند.

۴۰ تروریست داعشی درحمله هوایی صلاح الدین کشته شدند

(image)

نیروی هوایی عراق با هماهنگی فرماندهی عملیات صلاح الدین سه خودروی بمب گذاری شده؛ یک خودروی مسلح به تیربار ضدهوایی و ۷ موتورسیکلت گروه داعش را در منطقه مکحول شمال شهر بیجی در استان صلاح الدین منهدم کرد و ۴۰ تروریست داعشی را به هلاکت رساند.
۴۰ تروریست داعشی درحمله هوایی صلاح الدین کشته شدند

دانلود ها پلاس