۴۰۰ میلیون دلار با هواپیما به ایران آمد/ من بودم ۱۰ سنت هم به آنها نمی‌دادم

۴۰۰ میلیون دلار با هواپیما به ایران آمد/ من بودم ۱۰ سنت هم به آنها نمی‌دادم

دونالد ترامپ در سخنرانی آیووا مدعی شد باراک اوباما درمورد پرداخت باج ۴۰۰ میلیون دلاری به ایران دروغ گفته است.

۴۰۰ میلیون دلار با هواپیما به ایران آمد/ من بودم ۱۰ سنت هم به آنها نمی‌دادم

(image)

دونالد ترامپ در سخنرانی آیووا مدعی شد باراک اوباما درمورد پرداخت باج ۴۰۰ میلیون دلاری به ایران دروغ گفته است.
۴۰۰ میلیون دلار با هواپیما به ایران آمد/ من بودم ۱۰ سنت هم به آنها نمی‌دادم

عکس