۳ گذرگاه مرزی ترکیه با بلغارستان بسته شد

۳ گذرگاه مرزی ترکیه با بلغارستان بسته شد

وزارت خارجه بلغارستان اعلام کرد: ترکیه ۳ گذرگاه مرزی با بلغارستان را مسدود کرده است.

۳ گذرگاه مرزی ترکیه با بلغارستان بسته شد

(image)

وزارت خارجه بلغارستان اعلام کرد: ترکیه ۳ گذرگاه مرزی با بلغارستان را مسدود کرده است.
۳ گذرگاه مرزی ترکیه با بلغارستان بسته شد

عکس جدید اینستاگرام