۳۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد رشت راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند

عصر امروز ۳۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد رشت در قالب ۸ اتوبوس برای بازدید از مناطق عملیاتی راهی جنوب کشور شدند.