۳۰۰ کشته و زخمی در۳ انفجار اخیر در ترکیه/ نخست‌ وزیر: عامل انفجارها پ.ک.ک است

۳۰۰ کشته و زخمی در۳ انفجار اخیر در ترکیه/ نخست‌ وزیر: عامل انفجارها پ.ک.ک است

۱۲ نفر در سه انفجار ترکیه کشته و حدود دویست و هشتاد نفر زخمی شدند.

۳۰۰ کشته و زخمی در۳ انفجار اخیر در ترکیه/ نخست‌ وزیر: عامل انفجارها پ.ک.ک است

(image)

۱۲ نفر در سه انفجار ترکیه کشته و حدود دویست و هشتاد نفر زخمی شدند.
۳۰۰ کشته و زخمی در۳ انفجار اخیر در ترکیه/ نخست‌ وزیر: عامل انفجارها پ.ک.ک است

اس ام اس جدید