۲ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان از مالیات معافند

۲ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان از مالیات معافند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور گفت: هم اکنون ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان تحت حمایت این نهاد در سطح کشور از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.

۲ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان از مالیات معافند

(image)

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور گفت: هم اکنون ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان تحت حمایت این نهاد در سطح کشور از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.
۲ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان از مالیات معافند

اخبار دنیای دیجیتال