۲ منطقه نظامی در مرز با عربستان به کنترل ارتش یمن درآمد

۲ منطقه نظامی در مرز با عربستان به کنترل ارتش یمن درآمد

ارتش و کمیته های مردمی یمن دو منطقه نظامی متعلق به مزدوران رئیس جمهور فراری و مستعفی این کشور را به کنترل خود در آوردند.

۲ منطقه نظامی در مرز با عربستان به کنترل ارتش یمن درآمد

(image)

ارتش و کمیته های مردمی یمن دو منطقه نظامی متعلق به مزدوران رئیس جمهور فراری و مستعفی این کشور را به کنترل خود در آوردند.
۲ منطقه نظامی در مرز با عربستان به کنترل ارتش یمن درآمد

آپدیت نود32 ورژن 7

آلرژی و تغذیه