۱۸۹ گردشگر روس وارد ترکیه شدند

۱۸۹ گردشگر روس وارد ترکیه شدند

نخستین کاروان روس شامل ۱۸۹ گردشگر بعد از عذرخواهی ترکیه از روسیه به دلیل ساقط کردن جنگنده روس در ماههای گذشته، روز شنبه وارد ترکیه شد.

۱۸۹ گردشگر روس وارد ترکیه شدند

(image)

نخستین کاروان روس شامل ۱۸۹ گردشگر بعد از عذرخواهی ترکیه از روسیه به دلیل ساقط کردن جنگنده روس در ماههای گذشته، روز شنبه وارد ترکیه شد.
۱۸۹ گردشگر روس وارد ترکیه شدند

بک لینک رنک 7

پامنا موبایل لپ تاپ