۱۸۰۰ مربی حق‌التدریس استخدام می‌شوند

۱۸۰۰ مربی حق‌التدریس استخدام می‌شوند

مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به استخدام و جذب ۱۸۰۰ نفر از مربیان حق التدریس فنی و حرفه‌ای و آموزش ۱۰۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی برای حضور در بخش تعاون اختصاص داشت.

۱۸۰۰ مربی حق‌التدریس استخدام می‌شوند

(image)

مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به استخدام و جذب ۱۸۰۰ نفر از مربیان حق التدریس فنی و حرفه‌ای و آموزش ۱۰۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاهی برای حضور در بخش تعاون اختصاص داشت.
۱۸۰۰ مربی حق‌التدریس استخدام می‌شوند

شبکه خانگی