۱۷ هفته پیاپی، پرسپولیس بدون شکست

پرسپولیس با برتری مقابل صبای قم، رکورد شکست‌‌ناپذیری استقلال را شکست.