۱۰ مستشار دیوان محاسبات انتخاب شدند

۱۰ مستشار دیوان محاسبات انتخاب شدند

نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰ مستشار دیوان در جلسه امروز این کمیسیون محاسبات انتخاب شدند.

۱۰ مستشار دیوان محاسبات انتخاب شدند

(image)

نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰ مستشار دیوان در جلسه امروز این کمیسیون محاسبات انتخاب شدند.
۱۰ مستشار دیوان محاسبات انتخاب شدند

اس ام اس جدید