۱۰ تبعه خارجی در کودتای‌ترکیه بازداشت شدند

۱۰ تبعه خارجی در کودتای‌ترکیه بازداشت شدند

در کودتای نافرجام بامداد ۲۶ تیر در ترکیه گروهی از نیروهای ارتش این کشور با هدف سرنگونی دولت یک عملیات نظامی را در استانبول و آنکارا آغاز کرده بودند که با همکاری مردم و نیروهای امنیتی خنثی شد؛ در جریان این کودتا حدود ۳۰۰ تن کشته و هزار نفر زخمی شدند.

۱۰ تبعه خارجی در کودتای‌ترکیه بازداشت شدند

(image)

در کودتای نافرجام بامداد ۲۶ تیر در ترکیه گروهی از نیروهای ارتش این کشور با هدف سرنگونی دولت یک عملیات نظامی را در استانبول و آنکارا آغاز کرده بودند که با همکاری مردم و نیروهای امنیتی خنثی شد؛ در جریان این کودتا حدود ۳۰۰ تن کشته و هزار نفر زخمی شدند.
۱۰ تبعه خارجی در کودتای‌ترکیه بازداشت شدند