گولن اقدام ترکیه در صدور حکم بازداشت علیه خود را محکوم کرد

گولن اقدام ترکیه در صدور حکم بازداشت علیه خود را محکوم کرد

فتح‌الله گولن ضمن محکومیت اقدام آنکارا در صدور حکم بازداشت خود گفت اردوغان به سوی دیکتاتوری گام برمی‌دارد.

گولن اقدام ترکیه در صدور حکم بازداشت علیه خود را محکوم کرد

(image)

فتح‌الله گولن ضمن محکومیت اقدام آنکارا در صدور حکم بازداشت خود گفت اردوغان به سوی دیکتاتوری گام برمی‌دارد.
گولن اقدام ترکیه در صدور حکم بازداشت علیه خود را محکوم کرد

مجله اتومبیل