گل محمدی به طور موقت محروم شد

گل محمدی به طور موقت محروم شد

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در اقدامی عجیب از سوی باشگاه محروم شد تا به نوعی محترمانه پستش را از دست بدهد.

گل محمدی به طور موقت محروم شد

(image)

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در اقدامی عجیب از سوی باشگاه محروم شد تا به نوعی محترمانه پستش را از دست بدهد.
گل محمدی به طور موقت محروم شد

خبر جدید