گلوبال‌ریسرچ: غرامت ازدارایی‌های ایران برای فعالیت تروریستی موساد!/ دشمنی آمریکا در پسابرجام بیشتر شد

گلوبال‌ریسرچ: غرامت ازدارایی‌های ایران برای فعالیت تروریستی موساد!/ دشمنی آمریکا در پسابرجام بیشتر شد

علی‌رغم توافق هسته‌ای که حدود یک سال پیش بین ایران و گروه ۱+۵ امضا شد، دشمنی آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست و هنوز میلیاردها دلار از پول ایران، توسط آمریکا بلوکه شده است.

گلوبال‌ریسرچ: غرامت ازدارایی‌های ایران برای فعالیت تروریستی موساد!/ دشمنی آمریکا در پسابرجام بیشتر شد

(image)

علی‌رغم توافق هسته‌ای که حدود یک سال پیش بین ایران و گروه ۱+۵ امضا شد، دشمنی آمریکا علیه ایران همچنان پابرجاست و هنوز میلیاردها دلار از پول ایران، توسط آمریکا بلوکه شده است.
گلوبال‌ریسرچ: غرامت ازدارایی‌های ایران برای فعالیت تروریستی موساد!/ دشمنی آمریکا در پسابرجام بیشتر شد

باران فیلم