گسترش تروریسم در منطقه نگران‌کننده است

گسترش تروریسم در منطقه نگران‌کننده است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای توافقنامه میان ایران و ارمنستان برای لغو روادید میان دو کشور گفت: این توافق در گسترش زمینه های همکاری تجاری و رفت و آمد گردشگران دارای اهمیت است.

گسترش تروریسم در منطقه نگران‌کننده است

(image)

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای توافقنامه میان ایران و ارمنستان برای لغو روادید میان دو کشور گفت: این توافق در گسترش زمینه های همکاری تجاری و رفت و آمد گردشگران دارای اهمیت است.
گسترش تروریسم در منطقه نگران‌کننده است

عکس