گروه های جهادی در مناطق محروم هویزه به طور رایگان بیماران را ویزیت می کنند

مسئول اردوهای جهادی دفتر بسیج دانشجویی شهدای اهواز گفت: ۶ گروه جهادی دانشجویی در مناطق محروم حاضر می شوند که با همکاری دانشگاه علوم پرشکی مردم محروم منطقه به شکل رایگان ویزیت می شوند.