گروه تلگرامی داعش توسط اسرائیل هک شد

گروه تلگرامی داعش توسط اسرائیل هک شد

یک شرکت امنیتی اسرائیلی مدعی شد با هک گروه تلگرامی داعش توانسته نقشه‌هایی از حمله به پایگا‌ه‌های آمریکا را بدست آورد.

گروه تلگرامی داعش توسط اسرائیل هک شد

(image)

یک شرکت امنیتی اسرائیلی مدعی شد با هک گروه تلگرامی داعش توانسته نقشه‌هایی از حمله به پایگا‌ه‌های آمریکا را بدست آورد.
گروه تلگرامی داعش توسط اسرائیل هک شد

موبایل دوستان