گروه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها تشکیل و تقویت می‌شوند/آغاز به کار قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن از ابتدای مهر ماه سال جاری

گروه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها تشکیل و تقویت می‌شوند/آغاز به کار قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن از ابتدای مهر ماه سال جاری

مسئول علمی سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی گفت: برنامه‌هایی امسال در حوزه پژوهش داریم که برند مرکز تحقیقات شهید آقاسی زاده را به جایگاه واقعی خود برسانیم که در این راستا به دنبال تشکیل و تقویت گروه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها هستیم.

گروه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها تشکیل و تقویت می‌شوند/آغاز به کار قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن از ابتدای مهر ماه سال جاری

(image)

مسئول علمی سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی گفت: برنامه‌هایی امسال در حوزه پژوهش داریم که برند مرکز تحقیقات شهید آقاسی زاده را به جایگاه واقعی خود برسانیم که در این راستا به دنبال تشکیل و تقویت گروه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها هستیم.
گروه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها تشکیل و تقویت می‌شوند/آغاز به کار قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن از ابتدای مهر ماه سال جاری

تکنولوژی جدید