کیارستمی ۲ بار درباره سفرش با دکتر هاشمی مشورت کرده بود

کیارستمی ۲ بار درباره سفرش با دکتر هاشمی مشورت کرده بود

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان پزشکی کشور، روند رسیدگی به پرونده پزشکی کیارستمی کارگردان نام آشنا و مشهور سینمای ایران و جهان را تشریح کرد و گفت: نتیجه در اسرع وقت اعلام می شود.

کیارستمی ۲ بار درباره سفرش با دکتر هاشمی مشورت کرده بود

(image)

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان پزشکی کشور، روند رسیدگی به پرونده پزشکی کیارستمی کارگردان نام آشنا و مشهور سینمای ایران و جهان را تشریح کرد و گفت: نتیجه در اسرع وقت اعلام می شود.
کیارستمی ۲ بار درباره سفرش با دکتر هاشمی مشورت کرده بود

خرم خبر