کوتاه آمدن از توان موشکی خیانت به امنیت کشور است

کوتاه آمدن از توان موشکی خیانت به امنیت کشور است

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: این اوج خیانت به مردم و امنیت کشور است که بخواهیم با یک تصورات واهی که مشکلات ما با توافق با آمریکا حل می شود، از توان موشکی کوتاه بیاییم.

کوتاه آمدن از توان موشکی خیانت به امنیت کشور است

(image)

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: این اوج خیانت به مردم و امنیت کشور است که بخواهیم با یک تصورات واهی که مشکلات ما با توافق با آمریکا حل می شود، از توان موشکی کوتاه بیاییم.
کوتاه آمدن از توان موشکی خیانت به امنیت کشور است

عکس های جدید