کنکور گروه‌های علوم تجربی و زبان‌‌های خارجه آغاز شد

کنکور گروه‌های علوم تجربی و زبان‌‌های خارجه آغاز شد

آزمون سراسری سال ۹۵ از صبح امروز با برگزاری آزمون برای داوطلبین گروه علوم تجربی و گروه آزمایشی زبان‌های خارجه کار خود را آغاز کرد.

کنکور گروه‌های علوم تجربی و زبان‌‌های خارجه آغاز شد

(image)

آزمون سراسری سال ۹۵ از صبح امروز با برگزاری آزمون برای داوطلبین گروه علوم تجربی و گروه آزمایشی زبان‌های خارجه کار خود را آغاز کرد.
کنکور گروه‌های علوم تجربی و زبان‌‌های خارجه آغاز شد

هنر