کنکور گروه‌های ریاضی و انسانی پایان یافت

کنکور گروه‌های ریاضی و انسانی پایان یافت

آزمون سراسری گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی که از صبح امروز آغاز شده بود، به پایان رسید.

کنکور گروه‌های ریاضی و انسانی پایان یافت

(image)

آزمون سراسری گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و علوم ریاضی که از صبح امروز آغاز شده بود، به پایان رسید.
کنکور گروه‌های ریاضی و انسانی پایان یافت

خبرهای داغ