کم توجهی محرز به بزرگ‌ترین وزارت‌خانه کشور در برنامه ششم/ با این برنامه نباید منتظر تحول آموزشی بود

کم توجهی محرز به بزرگ‌ترین وزارت‌خانه کشور در برنامه ششم/ با این برنامه نباید منتظر تحول آموزشی بود

برنامه ششم توسعه در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که از ۳۵ ماده موجود تنها یک بند مربوط به آموزش و پرورش است و آن هم به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی اشاره دارد.

کم توجهی محرز به بزرگ‌ترین وزارت‌خانه کشور در برنامه ششم/ با این برنامه نباید منتظر تحول آموزشی بود

(image)

برنامه ششم توسعه در حالی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که از ۳۵ ماده موجود تنها یک بند مربوط به آموزش و پرورش است و آن هم به خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی اشاره دارد.
کم توجهی محرز به بزرگ‌ترین وزارت‌خانه کشور در برنامه ششم/ با این برنامه نباید منتظر تحول آموزشی بود

دانلود فیلم با لینک مستقیم