«کمپین نه به میوه قاچاق» راه‌اندازی شد/ سودجویان میلیاردی قاچاق میوه زمین‌گیر می‌شوند

ایرانیانی که چند ماه پیش با تحریم خودروسازان و تشکیل کمپین در فضای مجازی، خودروسازی را وادار به ارتقای کیفیت خودرو کردند، حالا در آستانه سال جدید، کمر همت بسته اند که دلالان و سودجویان قاچاق میوه را نه تنها به جرم ضربه به اقتصاد کشور، بلکه به جرم بازی با جان مردم و معامله آن با میوه های آلوده سخت بر زمین زنند.